PERYÖN DERGİSİ

KARARLILIK YOKSA, LİDERLİK DE YOKTUR

"İnsanlar bir lider ve bir patron arasındaki farkı soruyorlar. Lider rehberlik eder; patron çalıştırır."

T Roosevelt

İş dünyasından gelen bir siyasetçi olarak liderliğin iki boyutu olduğuna inanıyorum: Toplumsal liderlik ve iş dünyası liderliği. Bunlar birbirinden farklı özellikler taşıyor, bu yüzden birbirinden ayırıyorum.

Her ikisinde de doğru karar verebilmek önemli olsa da iş hayatı daha "kişisel" olduğu için doğrudan sizi ilgilendiren kararlar veriyor, beklenmedik kararlara imza atıyor, daha rahat risk alabiliyorsunuz.

İş dünyasındaki liderliğin toplumsal liderliğe katkısı olduğunu yadsımak elbette mümkün değil, çünkü bunu yaşıyorum. Bütçe yönetimi, insan yönetimi, süreç yönetimi vb konularda "iş dünyası öğretileri" ile sistem kurabiliyor, planlama yapabiliyor, danışmanlarla çalışıyor, yatırım, üretim, hizmet konularına daha vizyoner yaklaşabiliyorsunuz.

Toplumsal liderliğin özünde ise hem vatandaşları hem de ekibinizi "olabildiğince" karar alma süreçlerine dahil etmek, onlarla hareket edebilmek var. Ben buna inanıyor ve uyguluyorum. Belediye yönetiminde paylaşımcı bir yaklaşım izliyoruz. Halktan gelen fikirleri, bilgileri, önerileri tek tek değerlendiriyoruz, onlara dönüş yapıyoruz. Onlar bizim "gönüllü müfettişlerimiz". Çalışanlarımız, belediyemizin dört bir yanında bizim elçilerimiz ve vatandaşla birebir temas halinde olan "halkla ilişkiler" elemanlarımız.

Halka, "yönetilen" değil, "yönetimin bir parçası" olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz.
"Yönetilen", özellikle bir şehir söz konusu olduğunda telaffuz etmek istemediğimiz bir kavram. Biz kent yönetiminde nüfusumuzu oluşturan 300 bin insanın bir şekilde rol sahibi olduğunu, sorumluluklarının olduğunu ve yönetenlerin kendileri olduğunu söylüyoruz. Bunun adına "her şeyi paylaşmak" da diyebiliriz.

"Ben" değil, "biz" diyebilen liderlik

Liderliğin olmazsa olmazlarına baktığımızda karşımıza "kararlılık, umut, çözüm, cesaret, vizyonerlik, takım kurma becerisi" çıkıyor. En önemlisi ise "ben" değil "biz" diyebilmek. Amacı, arka planı, hedef ve niyeti ne olursa olsun "ben" diyen liderlik tarzının toplumu ancak totaliter bir yaşam alanına doğru götüreceğine inanıyorum.

Lider; herkesin fikrinin değerli olduğunu bilmelidir. İnsanların fikirlerine değer verip, modere etmelidir.

İnsanların gelişmelerine fırsat sağlamalı, her renge, her sese, her anlayışa saygı duymalıdır.

Kararlı olmalıdır lider. Toplum için düşündüklerinin, planladıklarının, yapmakta olduğu işlerin peşinden kararlılıkla gitmelidir. Çünkü "kararlılık yoksa, liderlik de yoktur."

Paylaşabilen, dinleyebilen, paylaşımcı ruhu olan ve bu paylaşımcılıkla iyi sentez yapabilen kişidir iyi lider...

Lider motive eder; bakış açısı farklıdır; risk alır

Lider motive eder...  Toplumun önündedir ve topluma şunu hissettirir: En fazla o çalışıyor.
Bu işi ilk o yapıyor... Toplumu bir şeye ikna edebilmeniz için öncelikle onu sizin yapmanız lazım.

Liderin bakış açısı farklıdır... İşin özüne dokunan, dönüştürücü, köklü değişimlerin önünü açacak, farklı bir bakış açısıyla tasarlanmış işler yapmalıdır lider Örneğin, dünyaya mal olmuş bir bilim insanının adını tesislere, parklara, caddelere vermek yerine "adından değil aklından, bilgisinden" yararlanmanın yollarını arar. Lider hedefleri için herkesten yararlanır.

İnsanların bilgi ve birikimini esas alır ve böylece kalıcı, sürdürülebilir fayda üretir.

Lider insanların önüne yeni hedefler koyar ve onları harekete geçirir... Bunu yapmak için insanlara ne kadar önemli olduğunu hissettirip, sorumluluklarının farkına varmalarını sağlar ve topluma faydalarını arttırır Lider risk alır... Siyaset bir meslek değil, bir hizmet aracıdır, vatandaşın verdiği yetkiyi kullandığınız yerdir. Siyaset bir günde bırakılabilecek bir şey olmalıdır. Bu gözle bakıldığında doğruları yapmak için sonuna kadar cesaretle gidebilir, risk alabilirsiniz.


Toplumsal lider hizmet konusunda risk almak zorundadır. Toplumu ilgilendiren her konu siyasetçiyi de ilgilendirir. Türkiye'de belediyelerin yetki seviyesi yüzde 15-20'lerde ama lider yetkinin tamamını alabilir. Belediyenin görev alanına girmeyen, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, ulaşımla ilgili konular açlık, yoksulluk vb. konularda inisiyatif kullanabilir.

Geleceğin lideri

Türkiye'de siyasetin geleceğinde hangi tür liderlerin var olabileceğine bakarsak, liderlerin kıyaslanabildiği bir liderlik ortamında yaşadığımızı söyleyemeyiz. Mevcut, baskın liderlik tarzlarının karşısında, kendini ifade edebilen, "kıyaslanabilir liderlik örnekleri" göremiyoruz. Toplumun kıyaslama yapabilmesi için güncel liderliğin çok iyi örneklerinin olması gerekiyor.

Her şeyin hızla değiştiği, dönüştüğü, gündemi yakalamakta güçlük çektiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle "kıyaslanabilir liderlik örnekleri"nin zaman içinde oluşacağını rahatça söyleyebiliriz. Ve geleceği şekillendirecek liderler de toplumun dinamiklerine, evrensel değerlere, kadınların, çocukların, gençlerin, engellilerin ve "doğada var olan tüm canlıların" haklarına ve "düşünceye" saygı gösteren, bu konularda duyarlı ve "kararlı" insanlardan çıkacak.

 

Beylikdüzü Belediye Başkanı